profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Znaczenie samorządu terytorialnego w państwiepoleca81%
Samorząd terytorialny

Gmina, jako przykład jednostki samorządu terytorialnego.

1. Definicja terminów: miasto, gmina i samorząd terytorialny ?Samorząd?, jak sama nazwa wskazuje oznacza samodzielne kierowanie własnymi sprawami. Z prawnego punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji różnego rodzaju zadań z...poleca89%
Finanse i bankowość

Badanie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego

opracowania względnie krótkiej i nieskomplikowanej metodologii oceny ich zdolności kredytowej. Jednostki samorządu terytorialnego traktowane jako całość nie przekroczyły wprawdzie granic bezpiecznegopoleca85%
Samorząd terytorialny

Praca dotyczy źródeł dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gmin Modliborzyce w latach 2005-08. Celem było ukazanie gospodarki budżetowej oraz analizy finansowej gminy

przez sejm na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej . Współcześnie budżet państwa lub też jednostki samorządu terytorialnego rozumiany jest jako plan dochodów i wydatków związku publiczno prawnegopoleca84%
Pedagogika

Źródła dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Modliborzyce w latach 2005-2008, samorząd terytorialny

rządowej, który musi być corocznie uchwalany przez sejm na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej . Współcześnie budżet państwa lub też jednostki samorządu terytorialnego rozumiany jest jako planpoleca82%
Finanse i bankowość

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

ROLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO Wstęp 4 1. Polityka obronna Państwa 5 - Misje zagraniczne 5 2. Samorząd terytorialny jako system organówpoleca85%
Administracja

Zrównowazony rozwój a ekonomia społeczna - gmina Piaseczno

jednak niż pięćdziesiąt) spełniających wymienione wyżej warunki. Centrum Integracji Społecznej (CIS) to jednostka organizacyjna utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację