profil

Wybierz przedmiot
Teksty 16
Zadania 0
Słowniki 2
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Znaczenie glonów

poleca43%
Biologia

Znaczenie protistów

Znaczenie pierwotniaków Znaczenie glonów saprofity uczestniczą w rozkładzie materii organicznej, umożliwiając włączanie pierwiastków w obieg materii; są głównymi dostarczycielami tlenu do atmosfery i producentami materii organicznej; stanowią pokarm dla wielu zwierząt wodnych; gatunki symbiotyczne w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy rozkładają celulozę; niektóre glony jednokomórkowe współżyją z innymi organizmami, np. z grzybami w porostach...

poleca41%
Biologia

Przegląd wybranych grup protistów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka

Ze względu na podobne cechy morfologiczne i tryb życia protisty można podzielić na trzy grupy: pierwotniaki, glony, śluzorośla. Grupy te nie są jednak jednostkami systematycznymi. Pierwotniaki Są jednokomórkowymi organizmami heterotroficznymi. Komórka otoczona jest pellikulą o różnej grubości. Nie posiadają ściany komórkowej, choć niektóre mogą tworzyć na zewnątrz komórki pancerzyki utworzone z krzemionki, węglanu wapnia, a nawet z elementów celulozowych. Z reguły poruszają się...poleca85%
Biologia

Znaczenie glonów

Golny są najliczniejszą grupą samożywnych organizmów wodnych, stanowią źródło pokarmu oraz wydzielają tlen niezbędny dla zwierząt żyjących w zbiornikach wodnych. Niktóre glony wykorzystywane są przez człowieka. Na przykład z krasnorostów...poleca89%
Biologia

Glony i ich miejsce w łańcuchu troficznym.

Glony są to najprostsze, samożywne rośliny plechowe. Jest ich ponad 20 tysięcy gatunków, do których zalicza się głównie sinice, eugleniny, okrzemki, zielenice, brunatnice i krasnorasy. Występują w wodach morskich i słodkich, rzadziej...poleca85%
Biologia

Glony

Są ekologiczną grupą roślin, systematycznie obejmującą następujące gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty. W grupie tej dominują organizmy wodne o bardzo zróżnicowanej formie: jednokomórkowe, kolonijne oraz...poleca85%
Biologia

Znaczenie glonów

Znaczenie glonów w gospodarce i życiu człowieka - są wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej, - biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód, - wydzielają tlen podczas fotosyntezy, - zwiększają aerację, czyli napowietrzenie gleby,...poleca82%
Biologia

Budowa komórki i funkcje jej elementów

KOMÓRKA to podstawowy element każdego organizmu, zdolny do oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu. Wielkość i kształt komórek są różne. Każda komórka jest zbudowana z 2 składników - ściany komórkowej i protoplastu. Protoplast jest...poleca85%
Biologia

Znaczenie glonów w przyrodzie, gospodarce człowieka i medycynie.

Różny stopień organizacji komórkowej glonów. Znaczenie glonów. Glony przyjmują różnorodne formy. Niemal wszystkie postacie spotykamy u bardzo licznej gromady glonów - u zielenic. Najprostsze są jednokomórkowce. Mogą posiadać zdolność ruchu...poleca85%
Biologia

Znaczenie glonów w przyrodzie, gospodarce człowieka i medycynie

Różny stopień organizacji komórkowej glonów. Znaczenie glonów. Glony przyjmują różnorodne formy. Niemal wszystkie postacie spotykamy u bardzo licznej gromady glonów - u zielenic. Najprostsze są jednokomórkowce. Mogą posiadać zdolność ruchu...poleca85%
Biologia

Protista

1. Zróżnicowanie prostistów ze względu na budowę: a) organizmy nienależące do innych królestw b) jedno- i wielo- komórkowe c) nie mają wspólnych cech nawet na poziomie komórki 2. Zróżnicowanie protestów ze względu na odżywianie się: a)...poleca85%
Biologia

Znaczenie glonów w gospodarce i życiu człowieka

Znaczenie glonów w gospodarce i życiu człowieka - są wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej, - biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód, - wydzielają tlen podczas fotosyntezy, - zwiększają aerację, czyli napowietrzenie gleby,...poleca88%
Biologia

Znaczenie pozytywne i negatywne glonów

Znaczenie pozytywne glonów a) glony są wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej b) biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód c) dostarczają tlen w środowisku d) jako nawóz wzbogacają glebę w próchnicę e) wykorzystywane są jako...poleca84%
Biologia

Glony - ściąga

Glony są ekologiczną grupą roślin, systematycznie obejmującą następujące gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty. W grupie tej dominują organizmy wodne o bardzo zróżnicowanej formie: jednokomórkowe, kolonijne...poleca82%
Biologia

Glony

Glony to sztucznie wyodrębniona grupa składająca się z niespokrewnionych bezpośrednio ze sobą samożywnych organizmów żyjących głównie w środowisku wodnym. Zaliczamy do nich zarówno organizmy jednokomórkowe, jak i wielokomórkowe. Te organizmy nie...poleca81%
Biologia

Budowa komórki i funkcje jej elementów

KOMÓRKA to podstawowy element każdego organizmu,zdolny do oddychania,odżywiania,rozmnażania,wzrostu.Wielkość i kształt komórek są różne. Każda komórka jest zbudowana z 2 składników - ściany komórkowej i protoplastu.Protoplast jest żywą częścią...poleca82%
Biologia

Glony

1. Systematyka glonów. Podkrólestwo: Rośliny Zbiorcza grupa ekologiczna: Glony Gromada: Chryzofity Gromada: Eugleniny Gromada: Zielenice Gromada: Brunatnice Gromada: Krasnorosty Gromada: Ramienice. 2. Glony- wiadomości ogólne. Glony to...