profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Zmienność rekombinacyjna międzychromosomowa

poleca60%
Biologia

Zmienność rekombinacyjna

Zmienność rekombinacyjna związana jest z mejozą. Polega na ciągłym przetasowywaniu istniejących alleli genów i tworzeniu nowych ich układów. Występuje zmienność rekombinacyjna międzychromosomowa i wewnątrzchromosomowa. Międzychromosomowa jest wynikiem niezależnej segregacji chromosomów opartej na prawach Mendla. Wewnątrzchromosomowa (wymiana odcinków między chromosomami) związana jest z crossing-over . Ponadto zmienność rekombinacyjna jest wynikiem losowego łączenia się gamet...poleca84%
Biologia

Zmienność. Rodzaje zmienności. Mutacje.

). Efektem zmienności jest brak osobników identycznych fenotypowo. Zmienność może być dziedziczna , do której zaliczamy zmienność rekombinacyjną i mutacyjną lub niedziedziczna (kodyfikacyjnąpoleca85%
Biologia

Zmienności organizmów

1. ZMIENNOŚĆ ORGANIZMÓW to różnorodność fenotypowa osobników populacji 2. Rodzaje zmienności a)dziedziczna ( rekombinacyjna i mutacyjna) b)niedziedziczna (modyfikacyjna) 3.Inne rodzaje apoleca86%
Biologia

Zmienność i mutacje

Zmienność organizmów: - Fenotypowa, środowiskowa, fluktuacyjna i kodyfikacyjna: Zmienność fenotypowa, to zmienność , która jest zależna od warunków środowiskowych (pogodowo- glebowych). Jestpoleca85%
Biologia

Ewolucja

środowiskowym- presja selekcyjna. 3.Specjacja- powstawanie nowych gatunków. 4. Zmienność genetyczna: rekombinacyjna , mutacyjna- oba rodzaje zmienności genetycznej mają charakter losowy ipoleca85%
Biologia

Czynniki ewolucji i ich rola w procesie przemian ewolucyjnych.

korzystna faworyzowana. 2. Zmienność rekombinacyjna – wywoływana procesem crosing over w czasie profazy jeden mejozy; losowym rozchodzeniem się chromosomów w czasie zapłodnienia oraz losowym łączeniu się