profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zmiany rzeźby powierzchni Ziemipoleca83%
Geografia

Czynniki kształtujące powierzchnię Ziemi

Rzeźba powierzchni Ziemi zmienia się pod wpływem oddziaływania na nią różnych sił rzeźbotwórczych. Można je podzielić na: - zewnętrzne (egzogeniczne) dążące do zrównana powierzchni - wewnętrzne (endogeniczne) pochodzące z wnętrza Ziemi,...poleca85%
Geografia

Procesy egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi

właściwości fizycznych i chemicznych skał doprowadzający do wytworzenia się zwietrzeliny. Czynniki wpływające na przebieg wietrzenia: - zmiany temperatury - zmiany wilgotności - rodzaju podłożapoleca82%
Geografia

Litosfera - czynniki wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi

: lawa, gazy, bomby wulkaniczne,lapille(kamyczki), piaski i popioły, pumeks HIPOCENTRUM – ognisko, z którego rozchodzą się fale, jest zlokalizowane nie głębiej jak 60 km p.p ziemi . EPICENTRUMpoleca85%
Geografia

Czynniki endogeniczne kształtujące rzeźbę terenu.

litosfery, ich poziomy ruch jest spowodowany przenoszeniem energii przez prądy konwekcyjne z wnętrza ziemi na jej powierzchnię . Ta energia powoduje stopienie skał plutonicznych, wchodzących w skład płaszczapoleca76%
Geografia

Litosfera, atmosfera, hydrosfera i biosfera,

powietrzem przenoszona jest przez wiatr w inne regiony świata. Stamtąd w postaci opadu atmosferycznego spada na powierzchnię Ziemi . Jeśli jest to ląd, woda wsiąka w grunt, przedostaje się do rzek, potempoleca85%
Geografia

Atmosfera

- kłębiasto – deszczowe (Cumulonimbus) – Cb 4. Opady (produkty kondensacji spadające na powierzchnię Ziemi – ich powstanie możliwe jest wtedy, gdy produkty kondensacji tworzącej chmurę pokonają opór