profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zło definicjapoleca83%
Język polski

Pojęcia dobra, zła, szczęścia, miłości jako podstawowe pojęcia w etyce.

DOBRO (gr. agathón, łac. bonum) - określenie wartości użytecznej rzeczy; kwalifikacja czynu moralnego; przedmiot właściwy woli; powszechna właściwość bytów, wchodząca do kanonu. W filozofii odróżnia się d. w sensie metafizycznym (sposób bytowania...poleca85%
Język polski

"Zło i dobo muszą istnieć koło siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru". Jak rozumiesz te słowa. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Dobro, według „Słownika języka polskiego PWN” jest tym, co jest oceniane jako pomyślne, pożyteczne, wartościowe, inaczej ideał moralny. Zło zaś to przeciwieństwo dobra, to, co jest niezgodne z zasadami moralności, z zasadami współżycia...poleca90%
Język polski

Dobro i zło encyklopedycznie.

DOBRO w szerokim znaczeniu znaczy to samo co wartość, dokładniej to samo co wartość dodatnia, przeciwieństwo zła; w etyce d. jest pojęciem podstawowym, jako najwyższe w hierarchii wartości moralnych; w zależności od tego, czym jest d. jako...poleca79%
Język polski

Motywy: Cierpienia, Rodziny, Winy i kary, Zdrady, Szczęścia, Śmierci, Przemiany, Zdrady w literaturze.

Izabela - Wokulski szuka szczęścia w miłości do Izabeli Raskolnikow i Sonia – Raskolnikow odnajduje spokój ducha, przeżywa nawrócenie dzięki Sonii, która dzięki wierze w miłość i nadziei przywraca mupoleca92%
Religia

Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek

Chrystusowej, której zawdzięczał podobnie jak Augustyn nawrócenie; drugi jako apostoł miłości Boga, którą to cnotę Augustyn szczególniej zalecał w swych dziełach i która – jak wspominamy później – jest