profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zjednoczenie państwa polskiego w XIV wiekupoleca77%
Historia

Zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII/XIV wieku

PRZYCZYNY ZJEDNOCZENIA POLSKI - osłabione państwo było napadane przez: Mongołów, Krzyżaków, Brandenburczyków i Czechów - do zjednoczenia dążył Kościół Katolicki (granice diecezji nie pokrywały się z granicami dzielnic) - o zjednoczenie...poleca89%
Historia

Zjednoczenie Polski: przypadkiem czy prawidłowością.

Historia jest nauką o zdarzeniach przeszłych, które nie zaszły bynajmniej przez przypadek. Ciężko bowiem nazwać przypadkiem coś, co zawsze dzieje się z jakiejś przyczyny i kończy się skutkiem, który następnie staje się przyczyną kolejnego...poleca78%
Historia

Rola Kościoła w powstaniu i rozwoju państwa polskiego

organizacji kościelnej. Arcybiskup Jan Świnka, urzędujący na przełomie XIII i XIV w. był gorącym orędownikiem zjednoczenia. Tym samym Kościół w pewnym stopniu przyczynił się do zjednoczenia Polski popoleca84%
Historia

Od państwa patrymonialnego do monarchii stanowej. Przemiany polityczne i społeczne w średniowiecznej Polsce.

tendencje zjednoczeniowe). Na przełomie XIII i XIV wieku zaostrzyła się rywalizacja o koronę polska. Książe wielkopolski Przemysław II koronował się na króla Polski w 1295( pierwsza koronacjapoleca85%
Historia

Polska na przełomie wieków

centralizacyjne, które na przełomie XIII i XIV w. wyrażały się w dążeniu książąt do korony królewskiej. Jako pierwszy o zgodę na koronację poprosił papieża książę wrocławski Henryk IV Probus (Prawypoleca86%
Wiedza o kulturze

Kultura polskiego Średniowiecza.

przełomie XV i XVI wieku była najlepsza w Europie. W tej szkole wykształcił się Mikołaj Kopernik. Nauczanie szkolne jak i studia na uniwersytecie miały duży wpływ na rozwój języka polskiego . W szkołachpoleca92%
Historia

Śląsk - histroia.

przełomie XIII i XIV wieku dzielnica ta stawała się przyczółkiem dla Niemiec i Czech. Łokietek scaliwszy rozbitą na dzielnice Polskę, nie zdołał włączyć do niej Śląska. Zjednoczenie przyszło zbyt późno, gdy