profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zjawisko bezrobocia w Polscepoleca85%
Geografia

Bezrobocie

Bezrobocie jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ ze względu na swoje następstwa jest poważnym problemem społecznym. Podczas gdy ekonomiści badają przyczyny bezrobocia i rozważają metody jego ograniczenia,...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Bezrobocie. Wspóla odpowiedzialność za Polskę

Na gospodarke rynkowa wplywa wiele czynników, które powoduja jej rozwój lub go hamuja.Do czynników hamujacych rozwój mozemy zaliczyc bezrobocie, z którego moze wyniknac inflacja. BEZROBOCIE to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do...poleca85%
Polityka

Społeczne aspekty bezrobocia

Społeczne aspekty bezrobocia. BEZROBOCIE stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych. Jest od dawna przedmiotem zainteresowania socjologów i psychologów, ponieważ ze względu na swoje następstwa jest poważnym problemem...poleca84%
Geografia

Analiza struktury ludności w Polsce

1) Analiza wzrostu ludności od 1946r. Począwszy od roku 1946 w Polsce nastąpił wzrost liczby ludności związany z kompensacją strat wojennych po I i II Wojnie Światowej. W okresie toczących się walk Polska odniosła znaczne straty: wywołane...poleca85%
Makroekonomia

Bezrobocie

Bezrobocie w Polscepoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Bezrobocie

Prezentacjapoleca85%
Geografia społeczno-ekonomiczna

Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku

W załącznikach praca na temat: Bezrobocie w województwie Pomorskim w 2007 roku i prezentacja multimedialna na ten temat.poleca92%
Podstawy przedsiębiorczości

Bezrobocie

znaleźć pracę, za dana stawkę płac, są zatrudnieni- gdy podaż pracy jest równa popytowi na pracę. 3. Bezrobocie - stan, w którym ludzie mogą i chcą pracować, ale nie mogą znaleźć zatrudnienia. 4. Stopapoleca87%
Podstawy przedsiębiorczości

Bezrobocie

Bezrobocie - to sytuacja w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nie znajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej