profil

Teksty 53
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Zgromadzenie narodowe

poleca68%
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej?

Kategoria: Władza ustawodawcza Rzeczypospolitej Polskiej

Naród będący, zgodnie z konstytucją, najwyższą władzą w Rzeczypospolitej Polskiej, sprawuje ją poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do Sejmu i Senatu. Sejm i Senat stają się tym samym przedstawicielami narodu. Art. 95.1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej] Istnienie dwuizbowego parlamentu nie...