profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zewnętrzna gazowa powłoka Ziemipoleca86%
Geografia

Budowa atmosfery

Atmosfera to gazowa powłoka ziemska, która jest mieszaniną gazów, ciał stałych i ciekłych. SKŁADNIKI ATMOSFERY Stałe: - Azot – 78% - Tlen – 21% - Gazy szlachetne – 1% (Argon, Neon, Hel, Metan, Krypton, Wodór) Zmienne: - Para wodna...poleca85%
Geografia

Składniki atmosfery, budowa atmosfery, rodzaje chmur - krótko

SKŁADNIKI ATMOSFERY 
- Azot – 78%
 - Tlen – 21%
 - Gazy szlachetne – 1%
 - Para wodna
- Dwutlenek węgla
 - Dwutlenek siarki
 - Dwutlenek azotu
 - Ozon
 BUDOWA ATMOSFERYpoleca85%
Geografia

Skład i budowa atmosfery

SKŁAD I BUDOWA ATMOSFERY Atmosfera ziemska ? jest mieszaniną gazów, zwaną powietrzem, oraz drobnych cząsteczek występujących w stanie stałym i ciekłym. Stałymi składnikami są: azot ? 78%, tlen ? 21poleca85%
Geografia

Budowa atmosfery

azotu, ozon .Cechy fizyczne atmosfery , tj. ciśnienie ,gestosć i temp. powietrza,zmieniaja się wraz z wysokością .Na podstawie charakteru zmian temp.w kierunku pionowym wyróżniono warstwy atmosferypoleca84%
Geografia

Skład i budowa atmosfery

na dole do litosfery i hydrosfery. Powietrze przenika jednak znacznie głębiej, wypełnia pory i próżnie skalne w litosferze nawet na głębokości kilku tysięcy metrów. Górna granica atmosfery znajduje siępoleca85%
Geografia

Opady atmosferyczne a zanieczyszczenia atmosfery

nawet w postaci skażenia nowych warstw przyrostu lodu na Antarktydzie i Grenlandii. Zanieczyszczenia objęły już całą powierzchnię wszechoceanu. Opadają na nią zanieczyszczenia z atmosfery , a rzeki