profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zdanie współrzędnie rozłącznepoleca83%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie

W zdaniach złożonych współrzędnie zdania składowe NIE SĄ uzależnione od siebie, nie określają się wzajemnie lecz uzupełniają. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie: 1). ŁĄCZNE - myśl jednego zdania łączy się z myślą drugiego zdania ze względu...poleca79%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone współrzędnie (części składowe nie są od siebie zależne) Rodzaje zdań złożonych współrzędnie : a) łączne (i, oraz, ani, jak, równieżpoleca71%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz wypowiedzenia

ZDANIA ZŁOŻONE (składa się co najmniej z dwóch wypowiedzeń) 1). Współrzędnie (części składowe nie są od siebie zależne) Rodzaje zdań złożonych współrzędniepoleca78%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie

Definicja - Zdania złożone to zdania , które są na wspólnym rzędzie Przykłady 1. Jestem w szkole, więc muszę się dobrze zachowywać. 2. Przechodzę przez ulicę i muszę uważać. 3. Rycerzpoleca83%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie

Zdania złożone współrzędnie - zdanie, w którym poszczególne zdania składowe można łatwo rodzielić. Żadne ze zdań składowych nie określa drugiego, stanowią gramatyczną całość. Rodzaje zdańpoleca81%
Język polski

Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie

? dlaczego? w jakim celu? np. Pojedziemy tam, gdzie byliśmy w zeszłym roku. Zdania złożone współrzędnie To takie zdanie złożone , których zdania składowe są równoważne, żadne nie określa drugiego. np. Będziesz pluł sobie w brodę,