profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Zdania w trybie rozkazującym

poleca40%
Angielski

Zdania w trybie rozkazującym, prośby, sugestie, propozycje (Commands, requests, advice)

przy relacjonowaniu poleceń, nakazów czy instrukcji czasownikami relacjonującymi, które okażą się pomocne, są: order (rozkazać), tell somebody do sth , tell somebody not to do something : ‘Leave me alone’ he said to me. He ordered me to leave him alone. ‘Don’t forget about our meeting’ Mr. Jones said to Mr. Smith.Mr. Jones told Mr. Smith not to forget about their meeting. Z pewnością zauważyłeś, że nie zastosowano tutaj wszystkich zasad, o których mówiliśmy...poleca85%
Język angielski

A letter giving advice

start revising and simply \' DON\'T WORRY, BE HAPPY! \'. I think everything will be back to normal soon. I hope this advice is of some help to You. Good luck, Auntie Clairepoleca82%
Język polski

Odmiana czasownika "mleć"

MLEĆ czas teraźniejszy l.poj. 1. mielę 2. mielesz 3. miele l.mn. 1. mielemy 2. mielecie 3. mielą czas przeszły l.poj 1. mełłem, mełłam, mełłom 2. mełłeś, mełłaś, mełłoś 3. mełłpoleca82%
Język niemiecki

Tryb rozkazujący.

Tryb rozkazującym w języku niemieckiyczy trzech osób "du", "ihr" i "Sie". Tworząc tryb rozkazujący do drugiej osoby liczby pojedynczej skreślamy końcówkę -st oraz zaimek osobowy "du". W drugiejpoleca85%
Język angielski

Tryb rozkazujący

( Kieruj/kierujcie się znakami) Don't mind me. (Nie przejmuj/przejmujcie się mną) Push ( Pchaj) W trybie rozkazującym czasownik występuje bez końcówek i bez zaimka osobowegopoleca85%
Język angielski

Reported Speech - notatka

-------------------------------------------------------------- 5. Reported Speech – requests and commands . -------------------------------------------------------------- She told me... – ona