profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zbiór chmielupoleca85%
Geografia

CHMIEL

CHMIEL- roślina konopiowata, jest roślina wieloletnią, dwupienną, pnącą, rosnącą w strefie umiarkowanej Europy, Azji i Ameryki Północnej miedzy 46-60˚ szerokości geograficznej północnej. „Chmiel jeśli tyczki nie ma, ściele się po ziemi”...poleca85%
Geografia

Białoruś

miasta:Orsza Homel,Grodno, -Przemysł wydobywczy:ropa naftowa,gaz ziemny -lasostepy,lasy liściaste strefy umiarkowanej -Rolnictwo:rośliny pastewne.bydło,ziemniaki -Uprawa:zboże,konopie,tytoń, chmiel ,len,ziemniakipoleca85%
Geografia

Rolnictwo

, pszenica, jęczmień, rzepak, soja. Um. Ciepły- pszenica, jęczmień, ziemniak, chmiel , len, kapusta. Um. Chłodn.- ziemniak, chmiel , kapusta, owies, żyto.poleca85%
Geografia

Czechy

pszenicę, jęczmień, buraki cukrowe, tytoń, chmiel , winorośl. Hoduje się bydło, trzodę chlewną, drób. Duże znaczenie mają źródła wody mineralnej – Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie).poleca86%
Biologia

Rośliny samopylne i obcopylne (samopłodne / obcopłodne)

* Obcopylne: o kukurydza o dynia oleista o ogórek o szpinak o melon o konopie siewne o chmiel o żyto opoleca79%
Geografia

Czechy i Słowacja

żywnościowe Rolnictwo: Pszenica, jęczmień, żyto, Buraki cukrowe, ziemniaki, chmiel , tytoń. Bydło, trzoda chlewna, drób. Religia: Katolicy (39% ogółu społeczeństwa), protestanci są grupą znacznie