profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zatoka Perskapoleca82%
Geografia

Zatoki swiata

ZATOKA, geogr. część oceanu, morza lub jeziora o różnej wielkości, kształcie i głębokości, wcinająca się w ląd. ZMIRSKA, ZATOKA (Zatoka Smyrneńska), zatoka M. Egejskiego (M. Śródziemne), u azjat. brzegów Turcji; dł. 60 km, wejście szer. 25 km;...poleca81%
Geografia

Katastrofy ekologiczne.

Katastrofy ekologiczne. Krótko i na temat napisane.poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne konflikty i interwencje państw demokratycznego zachodu w latach 1990 - 2003.

Wstęp Jeżeli pozostaniemy przy klasycznej definicji Karla von Clausewitza ojca współczesnej strategii, który w pracy „O wojnie” stwierdził, że wojna stanowi kontynuację polityki „przy zastosowaniu innych środków” to łatwo zauważymy, że w XX...poleca85%
Geografia

Zatoka Gdańska i Pucka

Półwyspem Helskim; wcina się w ląd na 75 km, szerokość przy wylocie wynosi 110 km. W części wschodniej Mierzeja Wiślana odcina Zalew Wiślany. Do Zatoki Gdańskiej uchodzi Wisła i Pregoła. Główne miastapoleca78%
Geografia

Mapy kontynentów

1. Pasma górskie świata 1 Erbrus 2 Ałtaj Góry Wielkojańskie 3 Pamir 4 Hindukusz 5 Taurus 6 Wielki Chingan 7 Sichote - Alini 8 Dnie - Szan 9 Zapros 2. Wyżyny kotliny pustynie Pogórzepoleca81%
Geografia

Krainy Geograficzne Świata (lista)

Wododziałowe Wyspy: Tasmania Kangura Melville’a Morza: Tasmana Kangura Timor Arafura Zatoki : Karpentaria Wlk. Zat. Australijska Eyre Pustynie: Wiktorii Gibsona Wlk. Piaszczystapoleca85%
Język polski

Wyprawa dookoła świata

Wyprawa dokoła świata Naszą wyprawę rozpoczynamy w porcie Świnoujście, który jest częścią jednego z najważniejszych portów polskich zespołu portów Szczecin- Świnoujście. Kierując się napoleca85%
Geografia

Niektóre zagłębia surowcowe świata - ściąga.

. Podmoskiewskie Z. Mosteckie Z. Bełchatowskie Z. Paryskie Z. Londyńskie Rudy żelaza Z. Uralskie Z. Krzyworoskie Zagłębia Azji r. naftowej Z. Zatoki Perskiej Z. Morza Kaspijskiego Z