profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zastosowanie laserupoleca85%
Fizyka

Lasery i ich zastosowanie (szczegółowy opis wybranego laseru)

Laser (Light Amplification by Stimulated Emission Of Radiation) - jest to urządzenie elektroniki kwantowej, generujące lub wzmacniające spójne promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widmowym zawartym między daleką podczerwienią (fale...poleca85%
Fizyka

Lasery

cyfrowego, tj. w technologii analogicznej do używanych w cyfrowych kserokopiarkach Znakowanie produktów Lasery znalazły również zastosowanie przy znakowaniu produktów. Używa się ich przypoleca85%
Fizyka

Lasery, masery oraz ich zastosowanie

zmian) wielkości fizycznych charakteryzujących stany mikrocząsteczek. Tematem mojego referatu są lasery , masery oraz ich zastosowanie . Obie nazwy pochodzą od pierwszych liter angielskiej nazwy zjawiskapoleca88%
Fizyka

Lasery

obu stronach rury wyładowczej zamocowane są zwierciadła. Jedno ze zwierciadeł jest całkowicie odbijające, a drugie półprzeźroczyste. Lasery gazowe znajdują zastosowanie w miernictwie i wielu innychpoleca85%
Fizyka

Lasery

. bezzłączowe i . kwantowy laser kaskadowy Wykorzystanie laserów Lasery stosuje się w różnych dziedzinach życia człowieka. Lasery gazowe maja zastosowanie w przemyśle i medycynie. Laserpoleca86%
Fizyka

Lasery

podczerwieni. ZASTOSOWANIE LASERÓW W kasach supermarketów wykorzystuje się lasery do odczytywania kodów paskowych ( wzoru składającego się z czarnych i białych linii) na