profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Zastosowanie gier dydaktycznychpoleca85%
Dydaktyka

Gry dydaktyczne

Gry dydaktyczne mają duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości. Metody gier dydaktycznych łączą różne sposoby poznawania rzeczywistości poprzez słuchanie, oglądanie, działanie,...poleca78%
Rehabilitacja

Zabawy, gry ruchowe - rodzaje i ich znaczenie w życiu dziecka

rozwój dziecka. Są to zabawy manipulacyjne, naśladowcze - twórcze, konstrukcyjne, dydaktyczne oraz zabawy ruchowe.Zabawy ruchowe dzielimy na:1. Zabawy i gry orientacyjno-porządkowe. Celem ichpoleca85%
Pedagogika

"Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli" - Zofia Bogdanowicz

bliskiego kontaktu z nimi. Jedną ze skuteczniejszych metod oddziaływania są w tym wieku zabawy dydaktyczne . Zabawy dydaktyczne , czyli kształcące, przyśpieszają rozwój umiejętności porozumiewania się zpoleca89%
Pedagogika

Dydaktyka

: zabawy i gry z wykorzystaniem lektur klasy II Str. 100- 103, 1999/ 2000r M. Czrnecki Muzyczne zabawy i gry dydaktyczne Str. 38- 45, nr 7/ 2001r D. Żygała Gry dydaktyczne w procesie nauczania językapoleca88%
Dydaktyka

Metoda symulacyjna.

Gry symulacyjne – jako metoda nauczania W ostatnich latach powstało pojecie „ gry dydaktyczne ”, obejmujące zarówno gry , jak i zabawy stosowane w procesach kształcenia. Opisywana tutaj metodapoleca86%
Pedagogika

Konspekty

prac 2.Wypowiedzi na temat swojej pracy 3.Wybranie najciekawszej pracy 4.Uporządkowanie miejsca pracy Konspekt do zajęć świetlicowych temat zajęć: GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE Czas zajęć: 45 minut Cele