profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasoby mineralne na Nizinach Środkowopolskichpoleca80%
Geografia

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich jest zróżnicowane. Dominującą rolę w gospodarce odgrywa rolnictwo, sadownictwo i warzywnictwo. Obszar nizin ma charakter przemysłowo usługowy. Przemysł głównie przetwórczy (w tym maszynowy, środków...