profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasoby mineralne na Nizinach Środkowopolskichpoleca81%
Geografia

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich

Zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich jest zróżnicowane. Dominującą rolę w gospodarce odgrywa rolnictwo, sadownictwo i warzywnictwo. Obszar nizin ma charakter przemysłowo usługowy. Przemysł głównie przetwórczy (w tym maszynowy, środków...poleca80%
Geografia

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich

Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich : - Słabo urozmaicona rzeźba terenu - Małe wysokości bezwzględne - Głównie bory sosnowe, rzadsze są grądy, a w dolinach rzekpoleca81%
Geografia

Gospodarka w pasie pobrzeży południowobałtyckich, ocena środowiska naturalnego pojezierzy polskich dla gospodarki, zagospodarowanie nizin środkowopolskich.

NIZIN ŚRODKOWOPOLSKICH 1. POŁOŻENIE: Między pasem pojezierzy a Wyżynami Polskimi. Wydzielono niziny: Śląską, Wielkopolską, Mazowiecką, Podlaską i Polesie Lubelskie. 2. KLIMAT: W zachodniejpoleca83%
Geografia

Polska- przykładowe pytania i odpowiedzi

. Długość zalegania pokrywy lodowej zależy od zasolenia wód i jej temperatury. 3. Jaką wysokość bezwzględną osiągają najwyższe wzniesienia pasa Nizin środkowopolskich ? Niziny środkowopolskie mająpoleca84%
Geografia

Nizina Śląska

Nizina Śląska leży w południowo - zachodniej części Nizin Środkowopolskich . Na południu opiera się o góry Sudety. Przepływa przez nią druga co do wielkości w Polsce rzeka Odra w licznymi górskimi jejpoleca83%
Geografia

Niż Polski

pas nizin środkowopolskich (Niziny: Mazowiecka, Wielkopolska, Śląska, Podlaska oraz Polesie Lubelskie). Pas pobrzeży i pas pojezierzy tworzą krajobraz młodoglacjalny, a pas nizin środkowopolskich