profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Zasługi Talesapoleca85%
Historia

Co odziedziczyliśmy po starożytnych kulturach ?

Kultura rzymska i kultura grecka to dwie wielkie kultury po których wiele pozostałości przetrwało do dziś. No właśnie, czy możemy się uważać za potomków kulturowych Greków i Rzymian? Moim zdaniem możemy ,ponieważ w czasach nam...poleca85%
Historia

Co odziedziczyliśmy po starożytnych Rzymianach?

przysłowie:że ,,Kto nie umiał po łacinie,ten musiał pasać świnie". Do dziś funkcjonują w polszczyźnie łacińskie powiedzenia.Łacina jest nadal używna jako oficjalny język kościoła katolickiego,a papież co rokupoleca82%
Historia

Co zawdzięczamy starożytnym Rzymianom i Grekom i dlaczego możemy się czuć ich potomkami kulturowymi?

.Mamy więc kolejny "ślad" świadczący o przydatności wynalazków Greków i Rzymian. Po tych starożytnych kulturach odziedziczyliśmy również pewien system polityczny zwany demokracją. Demokracja jestpoleca89%
Geografia

Wyjaśnij sens słów : „Tej Ziemi nie odziedziczyliśmy po rodzicach, lecz wypożyczyliśmy ją od naszych dzieci”. Uzasadnij konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi.

stanowiącego podstawę życia organizmów zwierzęcych i roślinnych, co z kolei prowadzi do wyginięcia wielu gatunków. Do szczególnie zanieczyszczonych akwenów należą: Morze Bałtyckie i Morze Śródziemnepoleca85%
Język polski

Przeszłość jest zawsze żywa...

. Rzeczy te bardziej lub mniej gotowe odziedziczyliśmy po tych, którzy tu byli przed nami. Każdy z nas, żyjący dzisiaj, jest częścią całości, jest cząstką ludzkości. Bez niej nie istniałaby i niepoleca85%
Historia

Co pozostało po czasach antycznych ?

Hatszepsut w Deir el-Bahari, świątynia Ramzesa II w Abu Simbel. Po tych starożytnych kulturach odziedziczyliśmy również pewien system polityczny zwany demokracją. Demokracja jest ustrojem w którym