profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasady zatrudniania młodzieżypoleca85%
Prawo

Zasady zatrudniania młodocianych

Temat: Zasady zatrudniania młodocianych Zasady zatrudniania młodocianych reguluje dział IX Kodeksu Pracy. W polskim prawie osoba młodociana to taka, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. (art.190 &1 k.p.) Zasadniczym powodem...