profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Zasady ustrojowe państwa

poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo konstytucyjne

Zespół norm prawnych określający najważniejsze zasady ustrojowe państwa. Prawo konstytucyjne obejmuje określenie: zakresu kompetencji organów państwa i sposobu ich powoływania, miejsca państwa w stosunkach międzynarodowych, wewnętrznych stosunków w państwie, miejsca jednostki w państwie z podkreśleniem przysługujących jej praw i obowiązków, podmiotu sprawującego władzę w państwie i zasad, na jakich odbywa się jej sprawowanie. Źródłem prawa konstytucyjnego jest...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja

Konstytucja- najważniejsze prawo w Polsce. Określa zasady ustroju politycznego i społecznego, wszystkie inne ustawy muszą być z nią zgodne, konstytucję uchyla się i zmienia w sposób specjalny. Polskie konstytucje - Konstytucja 3-go Maja- 1791...poleca85%
Prawo

Ogólne zagadnienia z prawa

1. PRAWO PRAWO ? zespół norm(regulujących stosunki społeczne) ustanowionych przez państwo. może być prawo naturalne (zespół zasad mających kierować światem przyrody i życiem człowieka, prawo obowiązujące niezależnie od woli człowieka ). 2..NORMA...poleca85%
Prawo

Prawo Konstytucyjne - Ordynacja Wyborcza

Ordynacja Wyborczapoleca84%
Prawo

Prawo konstytucyjne -notatki

notatki w załącznikupoleca85%
Administracja

Prawo Konstytucyjne-obszerne opracowanie wielu zagadnień

Przydatne przed egzaminempoleca84%
Prawo

Prawo konstytucyjne - pojęcie konstytucji.

Prawo konstytucyjne to zespół norm regulujących podstawowe urządzenia ustroju państwa. I. POJĘCIE KONSTYTUCJI Konstytucja jest to ustawa wyposażona w największą moc prawną. Określa pod-stawowepoleca85%
Prawo

Prawo konstytucyjne

w państwie Prawo konstytucyjne : • sensu stricto – przepisy i normy prawne zawarte w konstytucji • sensu largo – całokształt norm prawnych dotyczących ustroju państwowego