profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasady uczciwej konkurencjipoleca84%
Prawo gospodarcze

Zasady uczciwej konkurencji

Zasada uczciwej konkurencji jest jednym z fundamentów społecznej gospodarki rynkowej choć nie została ona wyrażona expressis verbis w tekście Konstytucji. Można ją jednak wyinterpretować z artykułu 76, mówiącego m.in. o ochronie konsumentów przed...poleca85%
Prawo

Prawo zamówień publicznych

Hej! Treść pracy znajduje się w załączniku, ponieważ jest w formie prezentacji Power Point. Podzielona jest na 5 wykładów, w których są zawarte m.in. system i zasady zamówień publicznychpoleca87%
Administracja

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w prawie międzynarodowym

zwalczania nieuczciwej konkurencji w prawie wspólnotowym Prawo pierwotne • ogólne zasady , • ustanowienie wspólnego rynku (art. 2 TWE) • „zagwarantowanie uczciwości w konkurencjipoleca84%
Prawo

Prawo gospodarcze

. Przestzeganie uczciwej konkurencji : Stanowi podstawę gospodarki wolnorynkowej, która stwarza warunki do realizacji zasady uczciwej konkurencji . 5.Poszanowanie dobrych obyczajów i słusznych interesówpoleca85%
Prawo gospodarcze

Opracowanie pytań na egzamin z prawa gospodarczego publicznego

prawa. 4. Zasada uczciwej konkurencji - Chodzi tu o poszanowanie dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumenta 5. Poszanowanie dobrych obyczajów - odesłanie do norm poza prawnych ( klauzulepoleca84%
Etyka

Etyczny aspekt zjawiska konkurencji w środowisku uczniowskim

zrealizowania zamierzonych celów. Konkurencja uczy konsekwencji, uczy jak działać, aby dobrze i sprawnie działać. Mowa tutaj o zdrowej, uczciwej konkurencji , która przyczynia się do wykształcenia