profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Zasady powiązań podmiotów administracji publicznejpoleca85%
Administracja

Pojęcie i cechy administracji.

Administracja – gałąź prawna, która odnosi się do administracji publicznej, przy czym jest to całość. Administracja publiczna – sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu. Administracja państwowa i publiczna to jest to samo –...poleca87%


poleca85%
Administracja

Nauka o administracji - sem I

Wykład z roku pierwszego przedmiotu Nauka o Administarcjipoleca79%
Administracja

Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje

Pojęcie administracji , jej cechy i funkcje Administracja (od łac. ministrare, administratio, administrare) rozumiana jest jako: pewne działanie n pewna wyodrębniona organizacja o szczególnychpoleca85%
Administracja

Historia ustroju i administracji

opracowane zagadnienia egzaminacyjnepoleca85%
Administracja

Kontrola prawna administracji

1. Pojęcie i zasięg kontroli Kontrola prawna – to kontrola regulowana prawem. Administracja raz jest podmiotem kontrolowanym, a drugi raz podmiotem kontrolującym Kontrola prawnapoleca85%
Administracja

Nauka administracji

jako planowaną i stałą działalność dla zaspokojenia potrzeb. {Bohdan Wosiutyński} » Pojęcie administracji można określić ogólnie jako trwałą działalność, mającą na celu załatwienie czyichś spraw