profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasada ścigania z urzędupoleca84%
Prawo karne

Ściągi z prawa karnego i postępowania karnego

prawo karne- to pojęcie zbiorcze, jest gałęziom prawa obejmującą swoim zakresem kilka różnych działów. generalnie rzecz biorąc , prawo karne to gałąź prawa określająca to co jest przestępstwem, jak prowadzić postępowanie w sprawie o to...poleca85%
Prawo karne

Postępowanie karne notatki wykłady UR

TRYBY POSTĘPOWANIA Tryb publiczno-skargowy Zasada ŚCIGANIA Z URZĘDU Tryb PRYWATNO- SKARGOWY NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO 1. Zasada PRAWDY MATERIALNEJ(zas. prawdy obiektywnej)...poleca85%
Prawo karne

Notatki i ściągi z prawa karnego

prawa karnego ? PK w sensie ścisłym dotyczy przestępstw i postępowania karnego w sprawach o przestępstwa. Jego uzupełnieniem jest prawo wykroczeń unormowane w kodeksie wykroczeń z 1971 r. Kodyfikacjapoleca87%
Prawo

Prawo - Ściągi

, 15lat w razie skazania na karę pozbawienia wolności do lat5, 10lat w razie skazania na inną karę. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli wszczęcie postępowania karnego z mocy prawa nie jest dopuszczalnepoleca85%
Prawo administracyjne

Ściągi na prawo administracyjne (część szczegółowa) WSH Sosnowiec

uzgodnienia, opinie odnośnie projektu planu. Ustawa i ustawy szczególne przewidują szereg obowiązków na tym etapie postępowania nad projektem panu, to są uzgodnienia z zarządem województwa, powiatu