profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasada odpowiedzialnościpoleca85%
Administracja

Imigracja w unii europejskiej

praca na egzaminpoleca85%
Prawo cywilne

Prawo zobowiazań- okoliczności odpowiedzialności za szkodę.

Podstawowa zasada odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta (art. 431 §1 k.c.) • Odpowiedzialność ponosi chowający (ten kto przez dłuższy czas otacza zwierzę opieką, daje mu schronienie, karmi, leczy itp.) lub posługujący...poleca93%
Prawo cywilne

Prawo zobowiązań- osdpowiedzialność związana z wykonywaniem władzy publicznej.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej • Art. 121 Konstytucji marcowej – stwierdza, że każdy obywatel ma prawo do wynagrodzenia szkody jaką wyrządzili mu przez działalność urzędową niezgodną z prawem lub z...poleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Geneza, struktura i zadania Unii Europejskiej

wjazdu i pobytu na terytorium Unii ). W ramach Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zakłada się również prowadzenie walki z nielegalną imigracją , pobytem i pracą na terytorium Unii Europejskiejpoleca91%
Edukacja europejska

Ocena stanu przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie swobody przepływu osób.

członkowskich Wspólnoty, wszedł w życie 1 lutego 1994 roku. W kwietniu 1994 roku Polska złożyła formalny wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej w charakterze pełnego członka, a w dwa lata później otrzymałapoleca85%
Edukacja europejska

Podstawy prawa Unii Europejskiej

prawa poszczególnych państw członkowskich. Prawo europejskie rozumiemy jak dotychczasowe prawo Unii Europejskiej wraz z ukształtowanymi zasadami, w których kładzie się nacisk na rozumienie i stosowaniepoleca85%
Historia

Hiszpania w Unii Europeiskiej

stowarzyszenia państw europejskich o charakterze federacyjnym, miał to być tzw. System Europejskiej Unii Federalnej. Unia Federalna miała działać w obrębie Ligi Narodów. Projekt ten zakładał respektowaniepoleca89%
Prawo

III filar Unii Europejskiej

~ III FILAR UNII EUROPEJSKIEJ – WSPÓŁPRACA SĄDOWA I POLICJI W SPRAWACH KARNYCH ~ Znaczącym etapem w historii współpracy imigracyjnej, policyjnej i sądowej pomiędzy państwami członkowskimi stało