profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

MATURA USTNA 2004 r,

Wiedza o społeczeństwie Matura ustna 2004 r. 1. Wymień i scharakteryzuj znane Ci rodzaje grupy społecznych. Grupą społeczną jest pewna liczba osób (przynajmniej trzy) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Trybunał konstytucyjny

TO JEST ŚCIĄGA =) TRYBUNAŁ KONSTYTU.- kompetencje: *orzeka o zgodności u staw z umowami międzynarodowymi *orzeka o zgodności wydanych przepisów z konstytucją *orzeka o sprawach skarg konstytucyjnych *orzeka w sprawach sporów kompetencyjnych we...poleca85%


poleca83%
Prawo

Prawo konstytucyjne

1. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego Prawo konstytucyjne ma przynajmniej dwa znaczenia. Przez prawo konstytucyjne rozumiemy zespół norm prawnych, których przedmiotem jest uregulowanie ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego...poleca92%
Język polski

Konflikty pokoleniowe w literaturze. Zanalizuj przyczyny sporu młodych ze starymi.

USTAWA O PRAWACH AUTORSKICH: Zgodnie z ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw wlasnosci poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych tresci bez zgody...poleca86%
Język polski

Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w wybranych dziełach literackich i oceń przyczyny i skutki buntu.

KONSPEKT: I.Literatura podmiotu: 1.Biblia: To jest całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Z hebrajskiego i greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Warszawa. (Fragmenty...