profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Zasada instancyjnościpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

MATURA USTNA 2004 r,

Wiedza o społeczeństwie Matura ustna 2004 r. 1. Wymień i scharakteryzuj znane Ci rodzaje grupy społecznych. Grupą społeczną jest pewna liczba osób (przynajmniej trzy) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje,...poleca84%


poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Trybunał konstytucyjny

TO JEST ŚCIĄGA =) TRYBUNAŁ KONSTYTU.- kompetencje: *orzeka o zgodności u staw z umowami międzynarodowymi *orzeka o zgodności wydanych przepisów z konstytucją *orzeka o sprawach skarg konstytucyjnych *orzeka w sprawach sporów kompetencyjnych we...poleca85%
Prawo

Prawo konstytucyjne

1. Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego Prawo konstytucyjne ma przynajmniej dwa znaczenia. Przez prawo konstytucyjne rozumiemy zespół norm prawnych, których przedmiotem jest uregulowanie ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego...poleca91%
Język polski

Konflikty pokoleniowe w literaturze. Zanalizuj przyczyny sporu młodych ze starymi.

., Literatura współczesna, Stentor, Warszawa 2000 r . 6. Słownik bohaterów literackich, pod red. Kozicka D., Siwiec M., Urbanowski M., Zawadzki A., Park Sp. z.o.o., Bielsko – Biała 2004 r . 7. Słownik motywówpoleca86%
Język polski

Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w wybranych dziełach literackich i oceń przyczyny i skutki buntu.

-7278-021-8. (Fragmenty wybrane) 3.Sofokles: Antygona. Wydawnictwo GREG. Kraków 2003. ISBN 83-7327-210-0. 4.J. R . R . Tolkien: Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia. / The Lord of the Rings. Thepoleca83%
Język polski

Analiza języka biznesu oraz polityki i jego wpływ na kształtowanie języka współczesnego

r . Nr 90, poz. 999. Literatura przedmiotu: 1. Andrzej Garlicki „Rycerze Okrągłego Stołu”. Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2004 2. Zygmunt Gloger „Encyklopedia Staropolska”. Wiedza Powszechna