profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasada akcji i reakcji Newtonapoleca83%
Fizyka

Trzy zasady dynamiki Newtona

I zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II zasada Jeżeli na ciało działa siła, to porusza się...poleca81%
Fizyka

Trzy zasady dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona Wstęp Zestaw trzech zasad dynamiki , podany przez angielskiego fizyka Izaaka Newtona był odkryciem o niezwykłym znaczeniu dla rozwoju całej ludzkości. Właściwiepoleca85%
Fizyka

Trzecia Zasada Dynamiki Newtona

całej ludzkości. Dzięki nim powstała nowoczesna fizyka. Są trzy , jednak trudno mówić o nich oddzielnie. Wszystkie trzy bowiem posługują się pojęciem siły. Pełne zrozumienie zasad dynamiki Newtonapoleca86%
Fizyka

Zasady Dynamiki Newtona

Pierwsza i druga zasada dynamiki Newtona w oryginalnym wydaniu Principia Mathematica z 1687 roku.Zasady dynamiki Newtona - trzy zasady leżące u podstaw mechaniki klasycznej sformułowane przez Isaacapoleca85%
Fizyka

Zasady dynamiki Newtona

Trzy prawa leżące u podstaw mechaniki klasycznej sformułowane przez Isaaca Newtona i opublikowane w Philosophiae Naturalis Principia Mathematica w 1687 roku. W mechanice kwantowej nie mająpoleca81%
Fizyka

Trzy (3) zasady dynamiki Newtona

I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA : Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające na to ciało siły równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku, lub porusza się ruchem jednostajnym