profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zapożyczenia w języku polskimpoleca85%
Język polski

Dbałość o język polski

Język jest najważniejszym środkiem porozumiewania się, istnieje od zarania dziejów ludzkości. Najstarsze wiadomości historyczne mają formę przekazów ustnych. Język obok muzyki i malarstwa rozwija się jako odrębne narzędzie artystyczne. Rozwija się...poleca85%
Język polski

Poprawność języka polskiego.

Języka daje przede wszystkim możliwość porozumiewania się. Możemy porozumiewać się za pomocą innych środków, ale nad nimi przewagę ma język, ponieważ za jego pomocą można przekazać bardzo złożone informacje. Język daje możliwość przekazywania...poleca89%
Język polski

Obcowanie z innością na podstawie przykładów z życia i literatury.

Punktem wyjścia jest dla tych rozważań zagadnienie inności.Zdaniem współczesnego filozofa Martina Bubera (1878-1967) przeznaczeniem człowieka jest nieustanny dialog.Dopiero związki ze światem i z innymi pozwalają mu w pełni zrealizować swe...poleca85%
Język polski

Pożyczać czy niepożyczać (praca o zapożyczeniach języka polskiego)

Temat: Pożyczać, czy nie pożyczać? Czy język mógłby istnieć bez zapożyczeń? Puryści językowi uważają, że należy unikać wyrazów obcego pochodzenia i zastępować je wyrazami rodzimymi. Trudno wyobrazić sobie swobodną komunikację, gdyby z polszczyzny...poleca80%
Język polski

Zapożyczenia językowe

Zapożyczenia językowe polegają na wprowadzaniu do języka różnych elementów obcych. Rodzaje zapożyczeń 1. właściwe – dotyczą wydarzeń historycznych (przechodzi cały wyraz) a. bezpośrednie – wyrazy, które znalazły się w polszczyźnie w związku...poleca85%
Język polski

Czy współczesnym Polakom można coś zarzucić w dziedzinie dbałości o język ojczysty ?

Mikołaj Rej, który po śmierci otrzymał miano ojca polskiej literatury, zarzucił współczesnym, iż:"sprawę języka zadrzemali i zaniechawali". Zastanawia mnie jednak fakt, czy współczesnym Polakom można coś zarzucić w dziedzinie dbałości o język...poleca85%
Język polski

Czy dzisiejsi Polacy dbają o swój język ojczysty?

Moja odpowiedz na pytanie zawarte w temacie jest nastepujaca: Polacy zazadniczo nie dbaja o swoj jezyk ojczysty. Widac to zarowno u mlodziezy jak i u ludzi doroslych. Swoje zdanie zamierzam udowodnic przytaczajac nastepujace argumenty: Po...poleca70%
Język polski

Zagadnienia - gramatyka

1. Porownaj dwa poniższe teksty. Określ ich funkcje, wyodrebnij i nazwij środki językowe dominujące w obydwu. a). W nocy i w ciągu dnia była spora burza, ale prz. wieczorem ucichła i morze się uspokoiło b). Morze w nocy - łamało siebie -...