profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zamach stanu Józefa Piłsudskiegopoleca87%
Historia

Upadek systemu parlamentarnego

Wielki niepokój budziły trudności w uzyskiwaniu stabilnej większości sejmowej oraz sformułowanie względnie trwałego rządu, jednak również ciągłe rozłamy i secesje partyjne, skandale polityczne oraz korupcja. Jednak zwolennicy parlamentaryzmu...poleca85%
Historia

Cały materiał LO

Cała przekrojówko w postaci gotowej ściągi.poleca80%
Wiedza o społeczeństwie

Parlamentarny system rządów

egzekutywy względem parlamentu. Ograniczone zostały jego kompetencje ustawodawcze oraz, w sposób istotny, prawa w zakresie uchwalania i kontroli wykonania budżetu. Kryzys systemu parlamentarnego jest