profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Założenia pedagogiki postmodernistycznejpoleca85%
Pedagogika

Postmodernizm i edukacja możliwości i zagrożenia.

Postmodernizm i edukacja: możliwości i zagrożenia: Współczesne myślenie o edukacji zostało zmienione przez teorie postmodernistyczne, tak więc trudno jest przecenić możliwość jakie wyzwanie postmodernistyczne otwiera przed współczesną edukacją...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna, założenia, modernistyczny dyskurs edukacji,postmodernistyczne kontrowersje,

PEDAGOGIKA POSTMODERNISTYCZNA POSTMODERNIZM- czyli inaczej ponowoczesność, prad intelektualny i artystyczny rozwijajacy sie od lat 60. XX w.poczatkowo w USA potem w Europie Zachodniej w opozycji do dominujacej kultury,cechujacy sie zatarciem...poleca85%
Pedagogika

Problem z Postmodernizmem

Problem z Postmodernizmem Postmodernizm jest to ogólne określenie nowych tendencji we współczesnej kulturze, sztuce, filozofii nauki, życiu społecznym i politycznym oraz sposobów ich opisu. Kierunek ten rozwinięty pod koniec XX w. odrzucający...poleca87%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie Śliwerski, Wielgus, Ożóg, postmodernizm.

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie 1. Geneza postmodernizmu Termin "postmodernizm" wprowadzony został do nauki już w latach czterdziestych XX wieku, natomiast począwszy od lat siedemdziesiątych jest on powszechnie używany dla...poleca85%
Filozofia

Modernizm i Postmodernizm

HISTORIA FILOZOFII MODERNIZM ( NOWOCZESNOŚĆ) 1) Czas trwania od ok. II polowy XIX w. do lat 60` XX wieku i trwa dalej. 2) Główne cechy, hasła, pojęciapoleca84%
Język polski

Postmodernizm

autorytetów. Postmodernizm kwestionuje jedność, prawo i ład, sens, reguły i zasady powszechne.\" Przez wszystkie epoki w dziejach ludzkości było coś, co znajdowało się w centrum uwagi człowieka: wpoleca85%
Filozofia

Postmodernizm

dekonstrukcja oznacza zatem brak wiary w możliwości poznawcze człowieka oraz jego zdolność dotarcia do prawdy. Reasumując nurt postmodernistyczny widzimy, iż jego skutkiem w odniesieniu do filozofii i naukipoleca85%
Język polski

Postmodernizm – światopogląd i estetyka . Omów zagadnienie odwołując się do współczesnych tekstów literackich i filmu.

, konsumpcyjne nastawienie społeczeństwa , liberalizację obyczajów , a przede wszystkim na ekspansje środków masowego przekazu, nowych technik audiowizualnych i kultury masowej . Postmodernizm wpoleca83%
Wiedza o kulturze

Postmodernizm w sztuce

swojej wyobraźni w myśl hasła "wszystko już było". W obliczu takiego obrotu sprawy nikogo nie powinno dziwić, iż narodził się postmodernizm . Ruch bazujący na zastałych schematach i mieszający, niczym