profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zalety samorządnościpoleca90%
Socjologia

Rola gminy w kształtowaniu się samorządności obywateli

U podstaw samorządności leży uznanie podmiotowości obywateli, ich zdolności do podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego, bycia odpowiedzialnym za siebie, własną rodzinę i społeczność, w której żyją. Mówimy o jakiejś grupie społecznej,...poleca84%
Finanse i bankowość

Rola jednostek samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego

sąsiedzkiej mieszkańców jednej miejscowości ( gminy , miasta). Następnie obejmował szersze jednostki terytorialne. Obecnie utrwalił się podział samorządu terytorialnego na lokalny i regionalny, przyjęty w