profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zalesienie światapoleca84%
Geografia

Zalesienie na świecie

Las jest to zbiorowisko roślinne o warstwowej budowie składające się z piętra drzew (drzewostanu), krzewów (podszytu), ziół i krzewinek (runa leśnego) oraz warstwy mchów i porostów. W naturalnych warunkach las jest najbardziej złożonym i...poleca85%
Geografia

Zalesienie i gospodarka leśna

. Rozmieszczenie lasów związane jest z: - zapotrzebowanie na użytki rolne i zabudowę - rozwój przemysłu - czynniki historyczne - warunkami klimatycznymi, wodnymi i rzeźbą Najwyższe zalesieniepoleca83%
Biologia

Ochrona środowiska w Polsce i na Świecie

konwencji. Chiny też są jednym z nielicznych krajów, które najwcześniej wykonały punkty tej konwencji na świecie . W 1994 r. zredagowano Chiński program działań na rzecz ochrony rozmaitości biologicznejpoleca80%
Geografia

Lasy na świecie

zachodzi proces pustynnienia, a w niektórych miejscach (np. na terenie Mali) granica Sahary przesunęła się znacznie na południe. Eksploatacja lasów prowadzona jest na świecie z różnym nasileniem i wpoleca87%
Prawo administracyjne

SAPARD- Fundusz Przedakcesyjny

aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich Oś 3 Komplementarna. Działanie 5: Programy rolno środowiskowe i zalesienie ?(projekty pilotażowe) Cel: zapewnienie rolnikom dodatkowych źródeł dochodówpoleca85%
Geografia

Hodowla lasów na terenie Polski

Hodowla lasu Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych przez stosowanie - wzorowanych na procesach