profil

Prawo (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zakres prawa Unii Europejskiejpoleca86%
Prawo

Prawo Unii Europejskiej (charakter prawny UE, tworzenie i zakres prawa, 3 filary)

PRAWO WSPÓLNOTOWE I INTEGRACJA EUROPEJSKA SEMESTR III PROF. Andrzej Szejna ~ PRAWNE ASPEKTY PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – RYS HISTORYCZNY ~ Integracja – proces tworzenia całości z części lub...