profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zakres prawa Unii Europejskiejpoleca86%
Prawo

Prawo Unii Europejskiej (charakter prawny UE, tworzenie i zakres prawa, 3 filary)

PRAWO WSPÓLNOTOWE I INTEGRACJA EUROPEJSKA SEMESTR III PROF. Andrzej Szejna ~ PRAWNE ASPEKTY PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – RYS HISTORYCZNY ~ Integracja – proces tworzenia całości z części lub...poleca85%
Edukacja europejska

Podstawy prawa Unii Europejskiej

prawa poszczególnych państw członkowskich. Prawo europejskie rozumiemy jak dotychczasowe prawo Unii Europejskiej wraz z ukształtowanymi zasadami, w których kładzie się nacisk na rozumienie i stosowaniepoleca86%
Prawo

Prawo Unii Europejskiej

Wspólnotę Europejską. ~ CHARAKTER PRAWNY I STRUKTURA UNII EUROPEJSKIEJ . POJĘCIE PRAWA UNII ~ Kryterium oceny charakteru prawnego i struktury UE oraz jej prawa muszą stanowić przede wszystkimpoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska.

do krajów Unii Europejskiej tworzących Unię Gospodarczą i Walutową. Tworzenie instytucjonalnych i organizacyjnych podstaw dostosowania polskiej gospodarki i polskiego prawa do wymogów UE jest bardzopoleca85%
Administracja

Prawo europejskie

i bezpieczeństwo (traktat o unii europejskiej jako nowa sfera działań). Tradycyjna forma współpracy międzynarodowej. 3 . Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (traktat o UE ). Tradycyjna