profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zakres finansów publicznychpoleca85%
Administracja

Zakres i organizacja polskich finansów publicznych.

W nawiązaniu do schematu kołowego przedstawionego na poprzednim wykładzie w całości finansów każdego państwa finanse publiczne zajmują albo mogą zajmować większą lub mniejszą część. Powstaje tu pytanie jak mierzyć tę wielkość finansów...poleca85%
Prawo gospodarcze

Prawo finansowe i finanse publiczne

Zagadnienia na egzamin. Na podstawie, Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. Wanda Wójtowicz, Warszawa 2008. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicypoleca86%
Administracja

Materiały do egzaminu z finansów publicznych

Zagranicznych itd. W odrębnym trybie rozpatrywane są budżety organów władzy państwowej nie podlegające Radzie Ministrów. 2.3. Rozpatrywanie przez Komisję Finansów Publicznych opinii i propozycji poprawekpoleca85%
Finanse i bankowość

Prawo finansowe WSSM - S-ki

posiedzeniach decyduje się czy komuś jakieś pieniądze odebrać, czy komuś dodać. Przewodniczący komisji branżowej przychodzi na posiedzenie komisji finansów publicznych ze sprawozdaniem i referują tepoleca86%
Prawo

Prawo finansowe: Kontrola i audyt wewnętrzny-znaczenie dla prwidłowej działalnosci jednostek organizacyjnych

Ministerstwie Finansów panuje optymistyczne przekonanie, że podejmowane działania prawne i organizacyjne służą upowszechnianiu instytucji audytu wewnętrznego w jednostkach finansów publicznych , gdziepoleca85%
Rachunkowość

Normy prawne rachunkowości na świecie i w Polsce

ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 134 15poleca85%
Finanse i bankowość

Finanse i Bankowość

finansów (ustawy budżetowe, które regulują cały proces finansowy w danym państwie) Cele finansów publicznych : 1>służą dobru wspólnemu, wydatkowanie potrzeb społecznych (zasiłki, finansowanie