profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Zakończenie powstania wielkopolskiegopoleca81%
Historia

Powstanie Wielkopolskie

Spis Treści: 1. Wstęp. 2. Przyczyny wybuchu powstania. 3. Przebieg powstania. 4. Między rozejmem a zjednoczeniem. 5. Zakończenie. 6. Literatura. 1. Wstęp Wielkopolanie w czasach zaborów nie pogodzili się z utratą niepodległości....poleca83%
Historia

Powstanie Wielkopolskie

lub państwowej - będą z różnych punktów widzenia oceniać Powstanie Wielkopolskie , porównywać jego zasięg, liczbę uczestników i ofiar z innymi zrywami niepodległościowymi, zastanawiać się, czy powstaniepoleca83%
Historia

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie wielkopolskie . Już w drugiej połowie listopada 1918 roku Polacy zaczęli ustanawiać własną administrację samorządową na terenie Wielkopolski. Na początku grudnia wołano do Poznaniapoleca84%
Historia

Program inkorporacyjny Federacyjny powstanie wielkopolskie Sprawa pol. na konfer. pokojowej w Paryżu: Plebiscyt na Warmii Mazurach i Powiślu:Walki Polaków o Śląsk: Ustalenie granicy pol-czechosłow.

Radziecką. Próby realizacji każdej z tych koncepcji prowadziły do konfliktów z sąsiadami- Rosją, Niemcami, Litwą, Czechosłowacją 2. Powstanie wielkopolskie : Jeszcze przed ustaleniem werdyktu konferpoleca79%
Historia

Powstanie Wielkopolskie 1918 - 1919

marca 1920 roku, dopiero po przejęciu przez Polskę ziem przyznanych jej traktatem wersalskim. Stanowiło to ostateczne uwieńczenie bohaterstwa powstańca wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie należypoleca85%
Historia

Tworzenie się granic II RP oraz wojna z rosją

gotowa ściąga w załaczniku