profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Zainteresowanie człowiekiem w epoce odrodzeniapoleca85%
Język polski

Renesansowy dyskurs o wielkości i małości człowieka. Omów temat na podstawie litertury renesansu.

Renesans był epoką wielkiego przewrotu umysłowego i kulturalnego, który nastąpił po okresie średniowiecza, wiekach tak zwanej „ciemnoty i zabobonu”. Odrodzenie było czasem, gdy człowiek znalazł się w centrum zainteresowania filozofii i...poleca85%
Język polski

Zwodnicza gra snów, jako temat litertury XVII w. Funkcje motywu snu.

, co znaczy, że człowiek jest bezpbronny wobec grzechu. Z Morsztyn - "Żywot - sen i cień" Życie człowieka zostało porównane do sny, gdyż istnienie dla Morsztyna jest błądzeniem w ciemnościpoleca89%
Prawo pracy

Czym jest dla mnie prawo. Dyskurs na podstawie organu ścigania-policji

stróżów prawa, ale słyszałem o wielu przypadkach, gdy młodzi ludzie nie bacząc na urząd policjanta i konsekwencje mogące wyniknąć z ich zachowania, wystawiali na próbę jego opanowanie, aby przekonaćpoleca84%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna, założenia, modernistyczny dyskurs edukacji,postmodernistyczne kontrowersje,

literatury pięknej, polegająca na jej zdolności do zaspokajania potrzeby rozrywki. Jest główną cechą kultury masowej. Funkcję tę realizują różne dzieła i gatunki takie jak bajka, farsa, komediapoleca85%
Język polski

Jurgen Habermas - "Filozoficzny dyskurs nowoczesności".

– Straussa, a w szczególności Bataille’a, który fascynuje Foucaulta „jako ktoś kto opiera się wynaturzającej presji naszych oświeconych dyskursów o seksualności i chce przywrócić ekstazie – takpoleca85%
Kulturoznawstwo

Antropologia kulturowa - strukturalizm i posstrukturalizm

sposobem znaczenia, formą, - jest wtórnym elementem semiologicznym, tworzącą znak całość ?Mit nie jest wyrazem podstawowych uczuć człowieka , nie jest przejawem archetypów, nie jest tłumaczeniem zjawisk