profil

Język polski (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Zainteresowanie człowiekiem w epoce odrodzeniapoleca85%
Język polski

Renesansowy dyskurs o wielkości i małości człowieka. Omów temat na podstawie litertury renesansu.

Renesans był epoką wielkiego przewrotu umysłowego i kulturalnego, który nastąpił po okresie średniowiecza, wiekach tak zwanej „ciemnoty i zabobonu”. Odrodzenie było czasem, gdy człowiek znalazł się w centrum zainteresowania filozofii i...