profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Zainteresowanie człowiekiem w epoce odrodzeniapoleca85%
Język polski

Renesansowy dyskurs o wielkości i małości człowieka. Omów temat na podstawie litertury renesansu.

Renesans był epoką wielkiego przewrotu umysłowego i kulturalnego, który nastąpił po okresie średniowiecza, wiekach tak zwanej „ciemnoty i zabobonu”. Odrodzenie było czasem, gdy człowiek znalazł się w centrum zainteresowania filozofii i...poleca85%
Język polski

Zwodnicza gra snów, jako temat litertury XVII w. Funkcje motywu snu.

, co znaczy, że człowiek jest bezpbronny wobec grzechu. Z Morsztyn - "Żywot - sen i cień" Życie człowieka zostało porównane do sny, gdyż istnienie dla Morsztyna jest błądzeniem w ciemnościpoleca84%
Język polski

Pytania na maturę ustną

współczesnej poezji polskiej. 14. Jakie wartości dostrzegasz w świeckich zabytkach litertury średniowiecznej ? 15. Przedstaw świat wartości człowieka średniowiecza i renesansu na wybranych przykładach. 16poleca85%
Pedagogika

Pedagogika postmodernizmu - zarys.

.: Marksa, Kirkegaarda, Freuda. Współcześnie np.: F. Fukuyamę i T. Szkudlarka. 2. Postmodernistyczna pedagogika. Dyskurs edukacyjny – Perspektywa pedagogiki jest widokiem na coś, co dopiero może wpoleca85%
Kulturoznawstwo

Antropologia kulturowa - strukturalizm i posstrukturalizm

sposobem znaczenia, formą, - jest wtórnym elementem semiologicznym, tworzącą znak całość ?Mit nie jest wyrazem podstawowych uczuć człowieka , nie jest przejawem archetypów, nie jest tłumaczeniem zjawisk