profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zagrożenia współczesnej cywilizacjipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zagrożenia współczesnej cywilizacji

W ciągu ostatniego wieku w gospodarce, a co za tym idzie - środowisku naturalnym zaszły ogromne zmiany. W zasadzie kilkadziesiąt lat wystarczyło człowiekowi na doprowadzenie świata na krawędź katastrofy ekologicznej. W wielu rejonach, w pewnych...poleca85%
Biologia

Choroby zakaźne - zagrożenia współczesnej cywilizacji

Życiu i zdrowiu ludzkiemu zawsze zagrażały różne niebezpieczeństwa. Siły natury, klęski głodu, epidemie pustoszyły kraje, dziesiątkowały ludność. Postęp cywilizacyjny wyeliminował lub ograniczył w pewnym stopniu ich skutki. Niektóre zagrożenia...poleca84%
Język polski

Przyroda w oczach sentymentalistów, romantyków i dzisiaj.

Natura jak podaje „Słowik wyrazów obcych” to: 1. istniejący od początku stan rzeczy; pierwotny układ wszechświata, świat niezmieniony przez człowieka. 2. charakterystyczne cechy zjawiska, przedmiotu, procesu ich istota. Relacja między...poleca85%
Język polski

Wizerunek współczesnej polskiej rodziny. Szanse i zagrożenia.

innych używek niszczy małżeństwa i rodziny. Przemoc w rodzinie obejmuje używanie siły fizycznej i psychicznej przemoc emocjonalną. We współczesnej polskiej rodzinie istnieja szanse i zagrożenia . Uważampoleca85%
Pedagogika

Zagrożenia współczesnej rodziny.

współpracy i szacunek do prawa. Rozróżnienie dobra od zła - znajdują swoje ideowe uzasadnienie, takie na przykład zagrożenia dla współczesnej rodziny jak: prawo do aborcji, podważające ochronępoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Największe zagrożenia współczesnego świata

rozwojem techniki oraz zanieczyszczeniem środowiska. Najpoważniejszym źródłem zagrożenia współczesnej cywilizacji jest terroryzm, który pojawił się na przełomie XX i XXI wieku. Dawniej terroryzmpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Największe zagrożenia i problemy współczesnego Świata.

postępem i rozwojem techniki oraz zanieczyszczeniem środowiska. Najpoważniejszym źródłem zagrożenia współczesnej cywilizacji jest terroryzm, który pojawił się na przełomie XX i XXI wiekupoleca84%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Współczesne zagrożenia - terroryzm.

koncentracji ludności, ale punktami centralnymi współczesnej , rozwiniętej, cywilizacji przemysłowej. W ich obrębie nastąpiło skupienie produkcji, zasobów finansowych i władzy politycznej. Terrorystyczne