profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zagrożenia we współczesnym świeciepoleca89%
Język polski

Zagrożenia we wpółczesnym świecie

Stan ciągłego napięcia, brak stabilności i bezpieczeństwa będzie towarzyszył człowiekowi zawsze. Bez względu na to czy warunki, w których żyje, są niejako unormowane czy też ekstremalne, kiedy to brak normy staje się kodeksem. Dekalog odwraca się....poleca85%
Język polski

Cierpienie człowieka w świetle księgi Hioba i wydarzeń XX w.

Cierpienie dotyka każdego człowieka, bo przecież każdy z nas mniej lub więcej cierpi. Życie każdego z nas składa się z dobrych i złych chwil. Radość przechodzi w cierpienie i odwrotnie. W każdego życie jest wpisane i każdy musi go doznać....poleca87%
Język polski

Zagrożenia we współczesnym świecie

Żyjemy w XXI wieku i jesteśmy tak zabiegani, iż nie dostrzegamy problemów współczesnego świata. Chciałabym przybliżyć kilka zagrożeń mogących dotyczyć każdego z nas. Jednym z takich problemów jest narkomania. Narkotyki są bardzo łatwo dostępne...poleca85%
Geografia

Konflikty ekologiczne

W naszych czasach rośnie świadomość, że zagrożeniem dla pokoju na świecie jest nie tylko wyścig zbrojeń, lokalne konflikty zbrojne i różne formy niesprawiedliwości społecznej, wciąż obecne w życiu ludów i narodów, jest także brak należytego...poleca85%
Język polski

"Czy bohaterowie Kamieni na Szaniec są nam bliscy, czy dalecy"

wartości wyznawane przez tamtejsze pokolenie były i są bardzo cenne. Chciałabym żyć zgodnie z nimi.We wpółczesnym świecie jest to jednak bardzo trudne. Jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjym,nastawionym na to by mieć,być a nie dawać.poleca85%
Politologia

Globalizacja a państwo

?. Niewątpliwie w utrzymaniu takiego porządku państwa zagrożeniem staje się globalizacja. Jednak we wpółczesnym świecie ciężko byłoby uniknąć jej destruktywnego wpływu na państwo, gdyż jest ona