profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Zagraniczny handel Polskipoleca85%
Geografia

Zagraniczny handel Polski.

ZAGRANICZNY HANDEL POLSKI Jednym z ważniejszych działów gospodarki narodowej jest handel. Zadaniem jego jest przesunięcie wyrobów wytworzonych przez przemysł, rolnictwo i inne działy produkcji konsumpcyjnej za pomocą wymiany towarowej,...poleca85%
Geografia

Handel międzynarodowy

Ściąga z handlu międzynarodowegopoleca85%
Geografia

Omów znaczenie gospodarcze i głowne kierunki rozwoju handlu zagranicznego Polski.

Handel zagraniczny stanowi dla każdego kraju b.ważną dziedzinę w rozwoju społ-gosp. kraju. Przedmiotem wymiany międzynarodowej są surowce, produkty, usługi, transfer (przekazywanie) myśli. Znaczeniepoleca85%
Geografia

Handel zagraniczny Polski.

HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI . <BR> <BR>Jest ważnym czynnikiem dynamizującym ogólny rozwój gospodarczy, zapewnia stałe dostawy niezbędnych surowców, płodów rolnych, dóbr kooperacyjnych orazpoleca87%
Makroekonomia

Handel zagraniczny Polski 1989r - luty 2006r.

transakcyjnych /złotowych....17 Zmiany terms of trade /w cenach złotowych.........................................................18 Wpływ BIZ na polski handel zagranicznypoleca83%
Geografia

Wskaż korzyści, jakie wynikają dla Polski z jej powiązań gospodarczych z innymi krajami

ruch turystyczny Handel zagraniczny nie ma w Polsce należytej pozycji. Udział Polski w międzynarodowych obrotach handlowych spada. Obecnie wynosi około 0,4%. Obecnie wymiana handlowa odbywa się za