profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zachowanie członków grupypoleca85%
Język polski

Grupa i jej władza

ROLA I ZNACZENIE GRUPY W społeczeństwie kluczową rolę odgrywa grupa. Najczęściej tworzą ją osoby o tych samych lub podobnych poglądach, celu, zainteresowaniach, upodobaniach. U młodzieży grupa łączy nastolatków o zbliżonych upodobaniach...poleca85%
Socjologia

Władza organizacyjna

przez danego aktora, tym większą będzie on dysponował władzą \". Friedberg i Crozier wyróżniają 4 typy władzy odpowiadające 4 źródłom niepewności organizacyjnej: 1) władza wynikająca z opanowaniapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Czy władza demoralizuje? Uzasadnij swój pogląd.

jej skosztować i może jedynie wiedzieć teoretycznie, że władza to zdolność wydawania i egzekwowania decyzji, czyli moc pewnego rodzaju manipulacji innym człowiekiem. Mimo tej niewiedzy panowanie nadpoleca85%
Socjologia

Władza i autorytet

społecznych.Druga to władza legalna, która wynika z przekonania, że prawomocną przesłanką do jej sprawowania jest legalne jej ustanowienie tzn.: zgodne z procedurą uznawaną za ważną i obowiązującą.Panowaniepoleca85%
Polityka

Władza

do 2000 roku przed naszą erą). Utrwalił się tu już podział społeczny, władza i aparat jej sprawowania są kluczowe dla istnienia cywilizacji . Rozwijają one prawo, kodeksy, wprowadzają pismo, nakładająpoleca85%
Język polski

Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo?

konsekwentnie egzekwować swoje zakazy, skazać musi na śmierć własną bratanicę Antygonę. Jej śmierć pociąga za sobą samobójstwa dwóch bliskich mu osób: Hajmona i Eurydyki. Czy władza w rękach Kreona