profil

Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zabytki w Polscepoleca88%
Geografia

Najciekawsze miejsca w Polsce - Zamek w Niedzicy I Zamek w Olsztynie

Na przełomie XIII i XIV w., gdy ustaliła się granica polsko- węgierska, powstało kilka zamków strzegących węgierskiej strony. Jednym z nich był wzniesiony około 1310 r. zamek w Niedzicy. Początkowo była to drewniano - ziemna strażnica usytuowana...poleca85%
Geografia

Najciekawsze miejsca w Polsce - kamienice w Kazimierzu i katedra gnieźnieńska

Kazimierz prawa miejskie uzyskał od króla Kazimierza Wielkiego.Gród - perła polskiego renesansu - leżał na szlaku handlowym z Małopolski nad Bałtyk. Pod koniec XIX w. doceniono kazimierskie zalety - piękne krajobrazy, uroczą zabudowę i specyficzny...poleca85%
Geografia

Na Semestr w ULO

Położenie Polski Polska leży w umiarkowanych szerokościach geograficznych półkuli północnej, w centralnej części Europy, zaliczanej do strefy czasu środkowoeuropejskiego liczonego według 15° E, w strefie klimatu umiarkowanego...poleca85%


poleca85%
Geografia

Turystyka w Polsce

Na terenie Polski znajdują się unikatowe w skali Europy krajobrazy przyrodnicze, takie jak: ruchome wydmy koło Łeby, delta wsteczna Świny, jeziora mazurskie, przełom Dunajca w Pieninach, Dolina Prądnika koło Ojcowa czy kotły polodowcowe w Tatrach...poleca83%
Geografia

Turystyka

TURYSTYKA Turystyką nazywamy wyjazd poza miejsce stałego zamieszkania, podjęty w celu wypoczynkowym, poznawczym lub innym, trwającym nie dłużej niż rok bez przerwy. Turystyka może też przybrać formę czynnego wypoczynku. Głównym celem...poleca82%
Geografia

Możliwości rozwoju turystyki w Polsce

Polska jest bardzo gościnnym krajem, a do tego ma wiele walorów co do turystyki. Jednak nie wszystkie są odpowiednio wykorzystywane, a niektórych po prostu brakuje. Aby rozwój turystyki w Polsce dobrze się zagruntował należy poprawić...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Polska w Europie – różnić się pięknie we wspólnym domu.

Od kilku lat Polska stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Z przyjęciem do tej organizacji wiąże się wiele przygotowań, starań a także dostosowanie prawa i przepisów do wymogów państw zrzeszonych w piętnastce. Przemiany dokonujące się w...poleca81%
Geografia

Prezentacja o Polsce

Prezentacja Power Point o POLSCE w załącznikupoleca82%
Geografia

Walory i infrastruktura turystyczna Polski

WALORY I INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA POLSKI ROZWOJ TURYSTYKI W POLSCE System organizacji informacji turystycznej powstał w 1963 r., był to jeden z pierwszych systemów zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji turystycznej w Europie....poleca86%
Geografia

Najciekawsze miejsca w Polsce - Bazylika Mariacka i Dwór Artusa

Bazylika Mariacka w Gdańsku jest bez wątpienia największą ceglaną świątynią na świecie. Pierwszy drewniany kościół w tym miejscu wzniesiono prawdopodobnie w 1243 r. W latach 1343 - 1360 powstał pierwotny murowany budynek, ale już w 1379 r....poleca86%
Geografia

Najciekawsze miejsca w Polsce - Zamek Królewski i cerkiew św. Paraskewy

Pierwszy zamek wzniesiono prawdopodobnie w XIV w. Od tego czasu był systematycznie rozbudowywany. W latach 1598- 1619 do prac zostali zatrudnieni włoscy architekci : Mateo Castelli, Giovanni Trevano i Giacoma Rodondo. Wtedy powstała bryła zamku z...poleca90%
Geografia

Najciekawsze miejsca w Polsce - ratusz w Sandomierzu i ratusz we Wrocławiu

sandomierski rynek jest dużym prostokątem, ponad którym wznosi się wspaniały gotycko - renesansowy ratusz. Historia budynku jest podobna jak w przypadku wielu polskich zabytków architektury renesansowej. Obecną formę gmach uzyskał poprzez...poleca91%
Geografia

Najciekawsze miejsca w Polsce - Zamek Książ i Zamek Ogrodzieniec

W malowniczej okolicy, na wysokim, skalistym brzegu Pełcznicy wznosi się największy zamek na Dolnym Śląsku. W XIII w. rozbudował go książę świdnicko- jaworski Bolko I. Wacław II Luksemburczyk przeznaczył Książ na siedzibę starostów. W 1509 r....