profil

Teksty 3
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Zaburzenia snu



poleca85%
Biologia

Antydepresanty

Antydepresanty, czyli środki antydepresyjne, to leki sprzedawane wyłącznie na receptę, stworzone w celu usunięcia symptomów depresji. Środki te wpływają na polepszenie nastroju, blokując poczucie niskiej samooceny, niskiej własnej wartości,...



poleca85%
Język polski

Przemoc w Rodzinie oraz w Szkole

Przemoc w rodzinie Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. W niej się rodzi, wychowuje, kształci, dorośleje, w niej "hoduje" własną przyszłość. Nie zawsze jednak...



poleca88%
Biologia

Promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (niejonizujące)

Wszystkie żywe organizmy od prapoczątków swego rozwoju pozostawały zawsze w naturalnym ziemskim polu magnetycznym i elektrycznym o dość znacznych natężeniach. Człowiek nie odczuwa istnienia tych pól, lecz nie jest wykluczone, że są mu one...