profil

Teksty 14
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zaburzenia mowypoleca87%
Pedagogika

Krąg tematyczny

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNApoleca85%
Pedagogika

Charakterystyka dyslali

Charakterystyka dyslalii Termin dyslalia ( z greckiego dys -zaburzenie; lalia - mowa) to ogólne pojęcie stosowane przy określeniu różnych postaci wad wymowy. Według Ireny Styczek dyslalia ( alalia ) to opóźnienie w przyswajaniu sobie...poleca87%
Biologia

Choroby genetyczne

Naukowcy zidentyfikowali mutację powodującą krótkopalczastość Warszawa (PAP) - Zidentyfikowano mutację będącą przyczyną krótkopalczastości - donoszą naukowcy na łamach najnowszego "Proceedings of the National Academy of Sciences"....poleca85%
Pedagogika

Dyslalia, zaburzenia mowy

Dyslalia jest to zaburzenie, którego istotą jest nieprawidłowa realizacja dźwięku. W dyslali wyróżniamy : • sygmatyzm • rotacyzm • kappacyzm • gammacyzm • bekacyzm • mowa bezdźwięczna • inne odchylenia Formy realizacji dźwięku w dyslali...poleca87%
Pedagogika

Logopedia dyzartria - anartria.

Treść w załącznikupoleca85%
Pedagogika

Pedagogika

Przedmiotem Pedagogiki specj jest opieka,kształcenie,terapia,wychowanie osób z odchyleniami od normy. Jednostek mniej sprawnychlub niepełnosprawnych,Bez względu na rodzaj,stopeń czy złożoność objawów oraz przyczyn i skutków anomalii,zaburzeń czy...poleca89%
Psychologia

Nerwice

Psychopatologia nerwic Rodzaje nerwic. Rozpoznanie objawów nerwicowych nie jest sprawą trudną: niepokój i napięcie psychiczne, które jakby promieniują z chorego i udzielają się otoczeniu oraz typowe skargi pozwalają od razu określić danego...poleca85%
Pedagogika

Przyczyny niepowodzeń szkolnych i ich wpływ na rozwój emocjonalny i zachowanie dziecka

Uczenie się jest procesem, w którym dzieci zdobywają wiedzę, doświadczenie i umiejętności, a zarazem kształtuje ich osobowość. Jest jednym z bardziej skomplikowanych rodzajów ludzkiej działalności, jak również wieloaspektowe są czynniki decydujące...poleca88%
Psychologia

Omówienie wybranych zaburzeń mowy- dyslalia i mutyzm

OMÓWIENIE WYBRANYCH ZABURZEŃ MOWY – DYSLALIA I MUTYZM Zaburzenia mowy przejawiają się w sposób różnorodny i mają różny stopień nasilenia. Mogą dotyczyć tylko artykulacji – wymowy niektórych głosek, mogą dotyczyć większości, a nawet...poleca87%
Pedagogika

Praca o schizofrenii

1. O chorobie Schizofrenia, nazywana inaczej chorobą Bleulera, jest chorobą psychiczną spotykaną u 1% populacji. Jest to choroba ludzi młodych, gdyż najczęściej pojawia się między 15 a 30 rokiem życia. Występuje na całym świecie bez względu na...poleca91%
Pedagogika

Zjawisko zaburzeń mowy

Praca do wglądu i do zapoznania się z tematem proszę nie używać jako swoistej pomocy dydaktycznej polegającej na skopiowaniu całego tekstupoleca86%
Pedagogika

Jąkanie, giełkot, logofobia, objawy niepłynności mówienia

Jąkanie to patologiczna zdolność mówienia i reakcje jej towarzyszące : • sygnały drgania ciała – drganie wargi • współruchy – mimika twarzy Osoba jąkająca się, jest świadoma tego że się jąka. Objawy niepłynności mówienia : • powtarzanie...poleca85%
Pedagogika

Logopedia

treść w załącznikupoleca87%
Pedagogika

Giełkot

Treść w załączniku