profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela problematykapoleca87%
Język polski

Motyw Hioba w wybranych utworach literackich

Hiob i opowieść o jego losach jest próbą odpowiedzi na pytania od lat gnębiące ludzkość. Dlaczego cierpimy niewinnie? Skąd na człowieka spadają nieszczęścia i choroby, choć jest on prawy i bogobojny? Czy warto być niewinnym i bezgrzesznym tak jak...poleca89%
Język polski

"Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" - streszczenie.

Pan Wawrzynkiewicz, ubogi, chory na gruźlicę nauczyciel opowiada o swoim uczniu, Michasiu. Przez sześć lat był jego guwernerem w majątku rodziców, widział śmierć ojca chłopca oraz rozpacz jego matki, pani Marii. Kiedy Michaś rozpoczął naukę w...poleca83%
Język polski

Streszczenia nowel Henryka Sienkiewicza.

Nowelistyczną twórczość Henryka Sienkiewicza (dominowała w jego pisarstwie do r. 1883) można ułożyć w trzy, krzyżujące się, kręgi tematyczne: -- chłopski, -- antyzaborczo-patriotyczny, -- amerykański (będący wynikiem obserwacji podjętych w...poleca84%
Język polski

Henryk Sienkiewicz "Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela" – streszczenie.

„Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” Henryka Sienkiewicza to jakby fragment wspomnień prywatnego nauczyciela – pana Wawrzynkiewicza. Był on opiekunem i korepetytorem jedenastoletniego chłopca Michasia. Jego obowiązkiem była pomoc dziecku w...poleca85%
Język polski

Motyw Hioba w wybranych utworach literackich

Boga, a Ten zwrócił mu szczęście. Motyw Hioba pojawia się w renesansowym dziele Jana Kochanowskiego, w „Trenach”, stworzonych po śmierci Urszulki. W „Trenach” istnieje moment, w którym poetapoleca84%
Język polski

Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej - konspekt pracy maturalnej.

Ustny egzamin z języka polskiego Imię Nazwisko Klasa Temat prezentacji: Motyw wierności i zdrady w literaturze światowej. Omów na wybranych utworach . Temat doprecyzowany: Motyw wiernościpoleca85%
Język polski

Hiobowy los bohaterów literackich wybranych epok.

w pewnym sensie jest cierpieniem, literatura zaś tego cierpienia zapisem. Na przykładzie wybranych epok, chciałabym przytoczyć przykłady niezawinionego cierpienia bohaterów literackich . Archetyppoleca85%
Język polski

Motyw cierpienia w literaturze

cierpienia podyktowana jest odmiennością doświadczeń życiowych bohaterów. Postanowię w prezentacji udowodnić tą właśnie tezę. Motyw cierpienia jest częstym motywem w tekstach literackich , ponieważpoleca85%
Język polski

„Czymże jest człowiek?” – William Shakespeare. Jaką odpowiedź na to pytanie odnajdujesz w wybranych utworach literatury? (antyk, średniowiecze, renesans, barok)

Wergiliusz, poeta wywodzący się z Rzymu. W swojej twórczości nawiązywał do utopijnej wizji miejsca wiecznej szczęśliwości. W swoich krótkich utworach takich jak bukoliki i georgiki sławił życie prostych