profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wzrost liczby ludnościpoleca81%
Historia

Pozytywne i negatywne skutki rewolucji przemyslowej.

Skutki pozytywne: - podniesienie poziomu życia, - rozwój oświaty, - rozwój nauki i techniki, - mechanizacja pozwoliła wyeliminować ciężką pracę ludzką, - rozwój transportu, - aglomeracje miejskie skupiające rzesze ludzi pracy, -...