profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnejpoleca82%
Język polski

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Miasto, 13.03.2020 r. (po prawej) Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego ul. 17- go Marca 102 w XXXXXXX Szanowny Panie Dyrektorze Uprzejmie proszę o przyjęcia mnie do klasy I o profilu biologiczno - angielskim. Obecnie jestem uczennicą...poleca81%
Język polski

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

(miejscowość i dzień wysłania podania) (Swoje imię i nazwisko) (ul.nr domu) (kod pocztowy, miejscowość, w której mieszkasz)...poleca75%
Język polski

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład

Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Dyrekcja II LO im. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w...poleca70%
Język polski

Wzór podania o przyjęcie do szkoły średniej

Aneta Nowak Kraków, 27.05.2019 Ul. Kwiatowa 15 34-567 Kraków tel. xxx e-mail: [email protected] Dyrekcja...poleca83%
Język polski

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość...