profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wzór idealnego rycerzapoleca85%
Język polski

Kult rycerza i ascety w średniowieczu.

Celem literatury średniowiecznej było pouczenie, wychowanie, tworzenie odpowiednich postaw moralnych. Stąd często motywem jest afirmacja dobra i potępienie zła. Literatura średniowieczna utworzyła dwa wzorce osobowe: świętego i idealnego rycerza....poleca85%
Historia

Rycerstwo- Kanon rycerski w okresie wypraw krzyżowych

Rycerstwo w średniowieczu, była to warstwa wojowników głównie wasali stanowiąca elitę społeczeństwa feudalnego. Za wynagrodzenie, głównie ziemię lub majątek przyjmowało na siebie obowiązek pomocy, przyjaźni, służenia radą oraz służby wojskowej w...poleca85%
Język polski

Roland - wzór idealnego rycerza.

Roland jest bohaterem najsłynniejszego i najstarszego francuskiego poematu rycerskiego pt. „Pieśń o Rolandzie”, nie wiadomo, kto go dokładnie napisał, wiemy tylko, że nastąpiło to pod koniec XI w. Tematem pieśni są przygody hrabiego Rolanda,...poleca85%
Język polski

Ideały osobowe średniowiecza.

Średniowiecze było epoką krzyża i miecza, w której kultura podporządkowana była nauce i wierze chrześcijańskiej. Literatura tej epoki posiadała charakter dydaktyczny i moralizatorski a przedstawieni w niej bohaterowie realizowali określone ideały,...poleca79%
Historia

Kultura dworska i rycerska w średniowieczu

mądrością mogli służyć za wzór dla wszystkich innych. Początkowo w średniowieczu panuje ideał rycerza ascety , który nic nie posiada, nie ma swojej ziemi i jedynie dysponuje swoim własnym życiem, którepoleca85%
Język polski

Służyć temu, cóż Ci jest w niebie (legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej

macabre. Jest to bardzo popularny w średniowieczu temat, który ukazuje, że śmierć jest wszechobecna, wszechwładna i dotyczy każdego człowieka - bez względu na zajmowane przez niego stanowisko, pochodzeniepoleca85%
Język polski

Człowiek wobec Boga, życia i śmierci w literaturze średniowiecza

, oczyszczenie z grzechu, aż do moralnego odrodzenia się i doskonałości. Podsumowując, możemy powiedzieć, że w średniowieczu Bóg był dla ludzi najwyższą wartością, życie było przygotowaniem się człowieka do śmierci, która z kolei otwierałapoleca85%
Język polski

Starożytność i Średniowiecze - dwie epoki i dwie wizje świata.

anakreontykiem. W średniowieczu powstały trzy wzorce osobowe. Są to: ideał świętego i ascety , ideał władcy i ideał rycerza . Wzorzec świętego i ascety został przedstawiony w utworze pt. "Legenda o śwpoleca85%
Język polski

Krzyż i miecz - znaki kultury średniowiecznej

wykorzystywanym w średniowieczu jest motyw pasyjny, nawiązujący do męki i śmierci Chrystusa. Znakomicie przedstawił go na swoim obrazie „Zdjęcie z krzyża” Rogier van der Weyden. Swój wpływ na