profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wzniosłośćpoleca82%
Język polski

Pojęcia związane z Romantyzmem.

ROMANTYZM – POJĘCIA DO EPOKI ARCHAIZM - element językowy, który został zastąpiony przez nowy element lub wyszedł z użycia na skutek zaniku jego desygnatów. Można wyróżnić archaizm fonetyczny, słowotwórczy, leksykalny. semantyczny, składniowy...poleca82%
Język polski

Pojęcia związane z Romantyzmem.

Romantyzm-1. nurt ideowy i artystyczny dominujący w kulturze europejskiej pierwszej polowy XIXw. Z zalozenia unikal ścisłych norm i regul stylu totez nie sposób zidentyfikowac go dokladnie, zwłaszcza ze w każdym kraju przybieral odrebna...poleca85%
Język polski

Kreacja bohaterów romantycznych na przykładzie Kordiana.

Romantyzm to termin wieloznaczny. Szczególnie w polskiej kulturze stał się czymś więcej niż tylko nazwą okresu historycznoliterackiego, nurtu czy postawy człowieka. Stał się światopoglądem, który wpłynął na sposób myślenia późniejszych pokoleń....poleca84%
Język polski

Pojęcia związane z Romantyzmem.

młodych XIXw. Nazwano ich romantykami, a całą epokę romantyzmem Romantyzm to nie tylko literatura, ale także filozofia, estetyka, sposób myślenia, postawa życiowa, myśl polityczna. WERTERYZM-Typ